Nová akcia

30.01.2010 15:45

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.