Najskôr vyrovnať podklad
Dôležité je skontrolovať stav podkladovej vrstvy. Ak je poškodená, treba ju odstrániť alebo vyrovnať samonivelizačnou hmotou a spevniť penetračným náterom. Dosiahnete dokonale rovný povrch, na ktorý môžete ukladať akúkoľvek podlahovú krytinu. Na vyrovnanie veľkých nerovností sa používal aj suchý podsyp, napríklad z jemného piesku. Naň sa uložila asi trojcentimetrová dvojvrstva dosiek s vystriedanými škárami. Z dôvodu prácnosti sa už nepoužíva. Na vyrovnanie malých nerovností stačí použiť špeciálny vyrovnávací poter alebo tmel. Aby ste mali rekonštrukciu naozaj úspešnú, nesmiete zabudnúť na krokovú, protihlukovú izoláciu a zabezpečiť rovný pevný podklad na uloženie novej krytiny. V panelákoch sa uplatní najmä plávajúca drevená, laminátová či korková podlaha, takisto keramická dlažba či prírodné linoleum. Ak nechcete investovať do hrubšej izolácie, medzi laminátovú podlahu a betónovú vrstvu určite uložte plastovú fóliu. Pre lepší útlm hluku polyetylénovú penu. Veľkoplošné drevené a laminátové podlahy, najmä s hrúbkou menšou ako 1 cm, by ste nemali ukladať priamo na starú krytinu, ktorá je mäkká.

Alebo radšej linoleum?
Podklad musí byť vystierkovaný. Pre lepšie zabezpečenie rovného povrchu si môžete vybrať podlahoviny s penovou alebo korkovou podložkou - vyrovnáte aj nerovnosti hrubé 2 mm. Náročnejšia v dome Ak bývate v rodinnom d ome, môže byť rekonštrukcia podlahy zložitejšia. Pri starších domoch je nutné preskúmať statiku stropnej konštrukcie. Týka sa to hlavne trámových drevených stropov, kde by bolo zbytočné rekonštruovať podlahu, keď je hlavná konštrukcia poškodená. Treba zistiť, či sú stropné trámy zdravé a aký je stav výplňového materiálu stropu.

Ak sa zistí poškodenie trámov, musí sa zvoliť metóda rekonštrukcie stropu. Staré drevené trámové majú na povrchu nerovnosti, ktoré sa vyrovnávajú, pokiaľ nepresahujú 5 mm, pomocou medzivrstvy z lepenky alebo minerálnej vlny. Väčšie nerovnosti sa už vyrovnávajú zväčša podlahovým tmelom. Ďalšia úprava podlahovej konštrukcie sa odporúča pomocou suchej podlahy - roznášacie dosky s lepenkou a finálnou nášľapovou vrstvou. Pri modernizácii sa môže používať aj cementový poter, poter z liateho asfaltu či liata podlaha. Rovnako sa riešia nerovnosti aj pri betónovom strope. Treba si však uvedomiť, že vo vlhkých miestnostiach treba v prípade použitia suchej podlahy použiť ochranu pred prienikom vlhkosti. Na lepenie podláh existujú na trhu špeciálne utesňovacie lepidlá.

Izolovať alebo nie?
Určite vás zaujíma, či máte pri rekonštrukcii podlahy použiť hydroizoláciu. Závisí to najmä od typu miestnosti, nad ktorou podlahu rekonštruujete. Pri rekonštrukcii podlahy na drevenom strope sa na surovú konštrukciu stropu ukladá zábrana, ktorá bráni prieniku vodnej pary zvonka dovnútra. Nepoužívajú sa polyetylénové fólie, ktoré by možnému prechodu vodných pár zo spodných priestorov zabránili a hromadili by sa v strope. Pod suchý násyp na palubovku sa síce kladie lepenka alebo fólia, ale nemá funkciu hydroizolácie. Izolácia proti vlhkosti sa v prípade betónovej podlahy odporúča. Používa sa polyetylénová fólia, ktorá bráni možnej vlhkosti v betóne, aby prenikla do hornej vrstvy podlahy. Hydroizolácia sa vkladá do skladby nielen proti presakom v mokrom budovaní podlahy, ale aj pre isté riziká prieniku nepredvídanej vodnej havárie v miestnosti a prestup prípadnej vodnej pary z jedného podlažia do druhého