Začnime pekne od plávajúcej podlahy...

Plávajúca odlaha je zrejme najviac namáhaným miestom v byte. Ak chceme, aby vydržala čo najdlhšie funkčná a krásna, je dôležité, aby bola vyhotovená kvalitne a správne. Musí spĺňať požiadavky mechanickej odolnosti, tepelnej a akustickej pohody, mala by odolávať vode a byť bezpečná.

Plávajúca podlaha pozostáva z troch základných vrstiev: nášľapnej, roznášacej a izolačnej. Nášľapná vrstva je to, čo vidíme, to po čom kráčame. Roznášacia vrstva má za úlohu rozložiť zaťaženie podlahy na väčšiu plochu. Izolačná vrstva plní ochrannú funkciu - chráni pred chladom, vlhkom a hlukom. Pri kladení akéhokoľvek druhu plávajúcej podlahy je dôležitý rovný a suchý podklad.

Dnes sa veľkej popularite teší plávajúca podlaha. Princíp jej konštrukcie sme si už vysvetlili.

Pri plávajúcej podlahe je dôležité, aby sa jednotlivé vrstvy  neupevňovali pevne. Na podklad sa kladie parotesná zábrana z PE fólie. Ďalšiu vrstvu tvorí zvuková izolácia, ktorej úlohou je zabrániť vzniku hluku pri chôdzi. Najčastejšie sa používa rohož z minerálnych vláken hrubých asi jeden milimeter. Táto vrstva býva súčasťou nášľapnej vrstvy moderných laminátových plávajúcich podláh alebo drevených lamelových podláh.

Vlastný wellness u vás doma? :) www.NovyNabytok.sk

plavajuca podlaha 1plavajuca podlaha 2plavajuca podlaha 3