Rekonštrukcia-renovácia podlahy

Rozhodli ste sa pre rozsiahlu rekonštrukciu? Iste vás čaká aj renovácia podlahy. Viete, ako pri nej postupovať? Podlaha musí predstavovať súlad medzi vlastnosťami jednotlivých vrstiev a požiadaviek na konkrétnu miestnosť.

Zvlášť v obytných priestoroch je dôležité zvážiť vhodnosť použitia zvukovej, tepelnej a vodotesnej izolácie.
Je to preto, že sa svojimi vlastnosťami stotožňujú a vzájomne nahrádzajú. Podlaha pre obytný priestor má zväčša hrúbku do 10 cm. Pri rekonštrukcii sa však vždy zohľadňuje konkrétna situácia a mení sa nielen skladba, ale i hrúbka podlahy. Niekedy nepotrebujete odstrániť celú konštrukciu podlahy až po nosnú stropnú konštrukciu - stačí vybrať niektoré vrstvy alebo naopak pridať. Vždy musí projektant zohľadniť aj limit zvýšenia podlahy a niekedy aj posúdiť nosnosť starej stropnej konštrukcie.


Ako na podlahu v paneláku


V panelových domoch a starých bytových domoch veľa možností nemáte. Na kvalitnú vrstvu podlahovej konštrukcie nezostáva dostatočná výška. Limituje vás osadenie dverí. Určite si pred rekonštrukciou podlahy nemontujte nové dvere. Môže sa stať, že ich budete dodatočne zarezávať. Komplikované by to bolo hlavne so vstupnými bezpečnostnými. Niektoré rekonštrukcie si vyžadujú strhnúť PVC, nalepené koberce či staré linoleá. Ručné alebo vozíkové odstraňovače narežú starú krytinu na pásy a po jej odstránení sa odkryje betónová mazanina alebo cementový poter. Strhnutím PVC zároveň odstránite aj zvukovoizolačnú funkciu. Ak ste objavili ešte izoláciu, nemusíte rozmýšľať o riešení krokovej nepriezvučnosti. V opačnom prípade by ste mali pod novú nášľapovú vrstvu podlahy položiť ešte zvukovú izoláciu - často je táto izolácia súčasne aj tepelnou. Platí to dvojnásobne pred položením dlažby. V tomto prípade sa naozaj neoplatí šetriť.

                                                                                                                                             ďalej >>>